Menu

NiP Brčko poručio Miliću: Da li slučajno ili namjerno citirali ste samo pojedine dijelove Istaknuto

Saopćenje Naroda i Pravde Brčko distrikta BiH povodom objave gospodina Milića u kojoj pokušava držati pravne lekcije o statusu Brčko distrikta BiH:

Uvaženi Predsjedniče Skupštine Brčko distrikta BiH podsjećamo Vas da ste na poziciji  u zakonodavnoj vlasti Brčko distrikta BiH a ne Brčko distrikta, jednog od entiteta, pa zbog toga od Vas i zahtijevamo da se ponašate tako, odnosno da štitite interes i položaj Brčko distrikta BiH, kao i da u svom obraćanju koristite puni naziv a to je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine a ne samo Brčko distrikt.

Po ko zna koji puta u javnost izlazite sa negativnim stavovima o prisustvu NATO snaga u Brčko distriktu BiH a i sami znate da član 7. Statuta Brčko distrikta BiH daje pravnu mogućnost za prisustvo istih.

U Vašoj objavi na facebook stranici od 01.07.2023.godine u kojoj ste između ostalog kazali da je vikend i da je vrijeme da se pročita KONAČNA ARBITRAŽNA ODLUKA ZA BRČKO a stiče se utisak da je Vi sami niste, ili ste je površno čitali.

Da li slučajno ili namjerno citirali ste samo pojedine dijelove KONAČNE ARBITRAŽNE ODLUKE koji vam idu u prilog, a time ste stvorili pogrešnu percepciju u javnosti, izostavili ste da pomenete AMANDMAN I na Ustav BiH, kojim je suština KONAČNE ARBITRAŽNE ODLUKE ZA BRČKO jednoglasnim usvajanjem AMANDMANA i u Parlamentarnoj skupštini BiH  postala ustavna kategorija, te je riješen položaj Brčko distrikta BiH na način da Brčko ditrikt BiH postoji pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i spada pod nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine onako kako te nadležnosti proizilaze iz  Ustava BiH, iz gore pomenutog je vidljivo da je od samog početka KONAČNA ARBITRAŽNA ODLUKA ZA BRČKO predviđala i bila usmjerena na uspostavljanje ovakvog rješenja kakvo danas imamo.

 

 Teritorija Brčko distrikta BiH je u zajedničkoj svojini (kondominiju) entiteta, jedinica je lokalne samouprave s vlastitim institucijama, zakonima i propisima i s ovlaštenjima i statusom konačno propisanim odlukama Arbitražnog tribunala za spor u vezi s međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog. Odnos između Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine, te entiteta može se dalje urediti zakonom koji donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.    Ustavni sud Bosne i Hercegovine nadležan je da odlučuje o bilo kakvom sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se može javiti između jednog ili više entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ili između Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine po ovom ustavu i odlukama Arbitražnog tribunala.

Pored gore navedenog bitno je reći i to da je 2012. godine donesena odluka na Vladi entiteta RS kojom se trajno briše međuentitetska linija  pa je pored ostalog i ta odluka dodatno učvrstila položaj Brčko distrikta BiH.

Narod i Pravda Brčko distrikta BiH će se energično boriti u raskrinkavanju ovakvih malicioznih tvrdnji na način da će formirati pravni tim koji će svakodnevno nadgledati i kontrolisati moguća kršenja Arbitražne odluke i Ustava BiH, koje je očigledno na djelu posljednjih dana.

O ovakvim Vašim istupima obavijestit ćemo i supervizora i arbitra za Brčko distrikt BiH jer nećemo dozvoliti da ovakvim tvrdnjama dovodite građane u zabludu a dok pojedinim građanima otvarate lažne nade o budućnosti ovog prostora.

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com