Menu

IMG 1908

007 gif 40 black friday

U smeću su pare: Kako su se povezali Odjeljenje, Komunalno i Luka Brčko!? Istaknuto

Narodna izreka kaže: „Sloga kuću gradi“, tako bi se mogla i opisati poveznica između tri institucije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine uz monitoring one četvrte sistemske a sve je to spojilo „smeće“ i to komunalno.

U ovaj dobro dogovoren posao uključeno je nekoliko institucija i odgovornih lica.

Nedugo nakon što su započeti radovi na izmještanju pruge koja će povezati Luku Brčko sa Novo Brčko, ukazao se problem sa „divljom deponijom“ koja se nalazi do divlje deponije za koju je dobijemo odobrenje za zatvaranje.

Ovaj problem su uveliko trebali da prate i dobro plaćeni konsultanti ali su oni preko „google maps“ to fino ispratili i sada građani okolnih mjesta imaju veliki ekološki problem.

Nakon što je izvršeno prosijecanje kroz smeće gdje će proći pruga, uslijedio je dobro uigrana igra da JP „Komunalno Brčko“ tek data ukaže na ekološki problem o ćemu je u međuvremenu upoznata i banka a sve se trebalo odigrati „prećutni dogovor između nas- nekih aktera i institucija“.

 Nekada

FOTO:9.decembar 2022 godine -zelena boja- divlja deponija prije nego je prokopana za potrebe Luke Brčko

Posljedica je dopis koji je JP „Komunalno Brčko“ upozorilo JP „Luka Brčko“ a o tome raspravljala čak i Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Posao se mora platiti privatnoj firmi a ne JP „Komunalno Brčko“ jer kao nemaju kapaciteta, moglo se ćuti "ispod šešira".

 

Ko upravlja „divljom deponijom“ pa da krenemo

Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ u sklopu svojih organizacionih jedinica ima i Radnu jednicu Čistoća pa sami za sebe kažu: Bavi se prikupljanjem, transportom i odlaganjem otpada, uklanjanjem divljih deponija, uređenjem i održavanjem gradske deponije, stalnim mjerenjem koncentracije gasova i temperature dijelova deponije, da bi se kontrolisala emisija štetnih polutanata.

I baš javno preduzeće Komunalno Brčko ovih dana aktivno radi na „zatvaranju“ divlje deponije a u međuvremnu zbog potrebe projekta Luka Brčko je „prokopana“ divlja deponija lijeva strana gledajući prema Savi.

6d8362ba 484d 4b26 a9fc 39c1caa18de8

9.maj 2023 godine-  Zelena boja- Nakon što je prokopana divlja deponija za potrebe Luke Brčko

Dok se pored gradske deponije vršilo prekopavanje ili kopanje divlje deponije gdje je preko 20.000 m3 smeća ponovo prekopano predstavlja veliku opasnost za građane. O ovom problemu direktor JKP je tražio i izvještaj od svojih pomoćnika koji "izgleda nije dobio", ali je problem ostao. Na ovaj problem ukazala je i obližnja mjesna zajednica Ilićka.

Radove na deponiji koja je prokopana budno su pratili i samo određeni predstavnici JP "Komunalno Brčko" koji su omogućili firmi da koristi pristupni put.

 

Čudno je da je u ovakvom stanju ostavljeno smeće i da već stvara ogromne probleme nekoliko mjesnih zajednica. Šta rade institucije!?

 

IMG 7355

Deponija kada su završeni radovi pa JP "Komunalno Brčko" tek onda upozorila da je problem - dopis: 05-00604-23 od 27.3.2023 godine

IMG 4650

Deponija kada su već počeli radovi

 

fotob rckosd

deponija1

deponija2

 

Dopis JP "Komunalno Brčko" 

jkp dopis


Ovo javno preduzeće je prećutno dalo saglasnot da JP Luka Brčko angažuje privatnu firmu(preko varijacija kako bi se izbjegao Zakon o javnim nabavkama a "ubrazo proces") u sklopu projekta Luka Brčko da izvrši prokopavanje deponije i izazvali ekološku katastrofu i opasnost o čemu je Komunalno Brčko pismeno obavijestilo samo JP Luka Brčko ali tek onda kada su se izvršili radovi. Postavlja se logično pitanje, zašto JP "Komunalo Brčko" taj posao nije htio da uradi, zašto je izvođać radova odbio to da uradi već angažovao podizvođaća pod izgovorom "usluge/radovi" a sve u skladu sa "sivom zonom" i transparentnim trošenjem novca.

 

Onda nastupa JP „Komunalno Brčko“ koji raspisuje tender za nabavku inertnog materijala kako bi se pokušao sanirati problem gdje ima preko 20.000m3 smeća i predstavlja opasnost po zdravlje nekoliko naselja ali i same rijeke Save.

Među prvima koji su ukazali na ovaj problem je Mjesna zajednica Ilića na svojoj facebook stranici

 

O овоме смо писали и пријавили Инспекцији почетком марта мјесеца а како видимо у медијима ( https://www.infobrcko.com/.../32935-komunalno-brcko... ) рјешење проблема се не назире...
Таман када се почнемо кретати у смијеру рјешавања градске депоније те отпочне одвоз смећа за Зворник (истина, ни половина од количина које Брчко дневно производи), поред градске депоније изненада никне још једна, откопавањем смећа које се налазило на траси новог пружног колосијека...-navedeno je na zvaničnoj facebook stranici ove mjesne zajednice.

deponija ilicka

Paralelno sa ovim, Odjeljeljnje za komunalne poslove raspisuje tender da se veća količina smeća vozi na neku od deponija van Brčkog, ali i imaju u planu nabavku „vage“ jer naša lokalne vaga bi bolje „vagala“ od neke na deponiji ili one u „Luki Brčko“.

U suštini, bitno je iskopati smeće i eto posla za sve. O svemu ovome upoznate su čak i institucije pa čekamo reakcije: one sa pećatom ili prijetnjama.

jkpJP „Komunalno Brčko“- RJ Čistoća- Služba za upravljanje otpadom

Bavi se prikupljanjem, transportom i odlaganjem otpada, uklanjanjem divljih deponija, uređenjem i održavanjem gradske deponije, stalnim mjerenjem koncentracije gasova i temperature dijelova deponije, da bi se kontrolisala emisija štetnih polutanata;

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot 2023 05 16 at 18.02.35Odjeljenje za komunalne poslove:

- analizira trendove razvoja u komunalnoj oblasti,


- priprema nacrt strategije za razvoj komunalnih usluga,

- implementira projekte iz strategija za razvoj komunalnih usluga,

- vrši nadzor i izvještava Vladu o provođenju komunalnih strategija,

- unapređuje i vrši modernizaciju komunalne infrastrukture,

- priprema nacrte zakona i donosi podzakonske akte iz svoje nadležnosti,

- prati ponudu i potražnju u oblasti komunalnih usluga i politiku cijena u ovoj oblasti,

- upravlja, unapređuje i modernizuje uličnu rasvjetu,

- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i zakonima Brčko distrikta iz nadležnosti Odjeljenja.


Za efikasno izvršenje poslova iz nadležnosti Odjeljenja za komunalne poslove organizuju se sljedeći organizacioni dijelovi:

1. Pododjeljenje za razvoj i strategiju komunalnih usluga


  1. Pododjeljenje za kapitalne investicije

 

 

lukabrcko logo1Javno preduzeće „Luka Brčko“

Dana 27.11.1961.godine osnovano je preduzeće pod nazivom «PREDUZEĆE PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE». Godine 1969. dolazi do integracije Preduzeća sa JRB-om, tačnije bivšim pogonom za bagerovanje (Beograd). Luka kao samostalna organizaciona celina, pod nazivom RO “Luka Brčko” posluje od 1973. godine. Sa ciljem uključivanja u integralni saobraćajni sistem BiH, Luka se 1978. godine integriše u SOUR ŽTO Sarajevo.

Do ponovne reorganizacije došlo je 1991. godine od kada organizaciono ponovo posluje kao samostalno preduzeće pod nazivom AD “Luka Brčko”. Tokom rata na prostorima bivše SFR Jugoslavije (1991-1995), i pet godina poslije, zbog nerješnog međudržavnog statusa rijeke Save, plovidba je obustavljena i nisu vršene pretovarne aktvnosti rijeka-obala. Donacijom Italijanske Vlade 2001.godine obnovljena je i ponovno stavljena u funkciju glavna pretovarna mehanizacija -portalne dizalice, čime su se ponovo stekli uslovi za aktivno učešće «Luka Brčko» u transportnom sistemu BiH.

Od 2004. godine luka posluje pod nazivom Javno preduzeće «Luka Brčko» Brčko Distrikt BiH d.o.o. U septembru 2006. godine luka je dobila međunarodni status.

Kao što more i primorska plovidba utiču na razvoj obalskih naselja, isto tako bi se moglo reći, da su rijeka Sava i riječni saobraćaj obilježili razvoj Brčkog kroz vijekove i da je razvoj luke i grada bio sudbonosno vezan i međusobno uzrokovan.

 

 

 

Nabavka, robe, usluge, crvena knjiga(usluge, radovi ili….)

Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH"  vrši nabavku Odjeljenje za komunalne poslove

Procijenjena vrijednost: 4.000.000,00 KM

Period 36 mjeseci

-Ovaj tender se odnosi na odvoz otpada sa pretovarne stanice koja se nalazi na lokaciji deponije iza City parka i podrazumjeva odvoz dnevnih prikupljenih količina otpada, koje se dovoze na pretovarnu stanicu, a zatim odvoze na neku od regionalnih deponija. Neće se odvoziti otpad koji je godinama deponovan na pomenutoj lokaciji.
Elaborat analize sastava i količina otpada koji je uradila ENOVA d.o.o Sarajevo nalazi se u prostorijama Odjeljenja za komunalne poslove i može se dobiti na uvid uz prethodno odobrenje Šefa Odjeljenja.-navedeno je na pitanje vezano za raspisani tender.

ENOVA doo Sarajevo je već poznata firma na području Brčkog, koja u narednom periodu će uraditi u Koorporativni plan za potrebe JP „Luka Brčko“ za cijenu od preko 400.000 KM.


Analizu sastava i količine komunalnog otpada na teritoriji Brčko distrikta BiH izvršila je ENOVA d.o.o. Sarajevo u decembru 2021. godine i došli do podatka da se dnevno deponuje oko 70 tona otpada, godišnje oko 25.000 tona.


Prema objavljenom tenderu, sve količine otpada se moraju odvesti na neku od regionalnih deponija, budući da je postojeća deponija u Distriktu dobila građevinsku dozvolu za zatvaranje.
Za odvoz svih količina komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta potrebna su tri odvoza dnevno i 6 dana u sedmici.
Udaljenost deponije diktira dinamiku odvoza pa je iz tih razloga tražen 24 satni rad deponije.

 

JP „Komunalno Brčko“- Nabavka inertnog materijala- zemlje – 20.000 m3 procijenjena vrijednost 100.000,00 KM

Isporuka Gradska deponija

Rok za ponude 02.06.2023

 

voznjaJP „Luka Brčko“- vaga- varijacija- usluge- radovi

Da nije sve tako crno i loše organizovano pokazuje da JP „Luka Brčko“ godišnje naplati javnom preduzeću „vaganje“ smeća oko 6000,00 KM, a sve s cilje da se prikaže što tačnije koliko je smeća odveženo.

Zbog svega toga, Odjeljenje uveliko naglas razmišlja za nabavku i same vage iako se gradska deponija „zatvara“ dobijeno odobrenje za zatvaranje.

Ipak, pošto je kredit odobren do 10 miliona Eura, sada će se preko „varijacije tj dodatnih radova“ nastaviti i dalje da plaća „pretovar, odvoz, prevoz i sl. oko smeća“. I sve u interesu građana, naša lokalna zajednica će se potruditi da max iskoristi krediti kako bi rata bila što veća jer i onako građni će isti vratit.

Prokopavanje divlje deponije za potrebe pruge, distrikta će koštati za sada preko 150.000 KM, plus svi ostali poslovi jer zbog procedure banke da iznos ne može biti preko 75.000 eura, organizatori će to "podijeliti" na manje dijelovi uz saglasnost i nadzor konsultanata i nadzora koji su također plaćeni iz kredita.

 

Upravni odbor JKP i Tužilaštvo Brčko distrikta BiH I EBRD

Predsjednik Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ na nedavnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH rekao je : “Kad je u pitanju ta neka količina smeća koja se tamo nalazi na području Luke to je projekat Luke. Luka upravlja tim projektom a kad je u pitanju odvoz te deponije neće doći do odvoza već nekom drugom sanacijom a to je najprostije rečeno pokrivanjem zemljee i riješiti ta deponija koja je tu locirana.“

Nedugo nakon ove izjave JP „Komunalno Brčko“ je raspisalo tender za Nabavku inertnog materijala- zemlje – 20.000 m3- procijenjena vrijednost 100.000,00 KM.

Glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH također je imao nešto za reći gostujući na rtv hit: „Pazite, ono što je sigurno jeste da nismo o tome donije tužilačku odluku.“

 

leti baProblem oko smeća očiitovala se i banka.

-Luka Brčko i konsultant za superviziju obavijestili su EBRD da je smeće identifikovano tokom procesa iskopavanja i da je o tome prijavljeno Komunalno Brčko (komunalno preduzeće u Brčkom) i Vladi Brčkog. Postoji nekoliko prijedloga kako ukloniti smeće sa lokacije i očekuje se da će to uskoro biti riješeno. EBRD će nastaviti da prati situaciju. Podstičemo vas da se obratite lokalnim vlastima za najnovije informacije o napretku. Ako se sumnja na kršenje u projektima EBRD-a, to se može prijaviti putem EBRD.com, nakon čega će se pozabaviti nadležnim odjelima.

 

Ovu današnju priču završit ćemo sa: 

 

 

 

 

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com