Menu

IMG 7128

Analiza prikupljenih podataka o kvalitetu zraka na području MZ Ilićka Istaknuto

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove objavilo je analizu prikupljenih podataka o kvalitetu zraka na području Brčko distrikta BiH za period od 09.02. do 17.03. 2023. god.
LOKACIJA MJERENJA: - JU I OSNOVNA ŠKOLA BRČKO – PODRUČNA ŠKOLA ILIĆKA

Na osnovu prikupljenih podataka o kvalitetu zraka na lokaciji u naselju Ilićka pored Područne
osnovne škole Ilićka u Brčkom za period mjerenja od 09.02. do 17.03.2023. godine zaključak je
sljedeći:
1. Sažetak rezultata mjerenja sumpornog dioksida SO2 iz tabele 1. ove analize pokazuju da je
dana 16.2.2023. godine u vremenu od 20:00 do 21:00 sati izmjerena najviša satna vrijednost od
142,42 µg/m3
, dok je dana 10.2. izmjerena prosječna najviša 24-satna vrijednost od 54,51
µg/m3
, što znači da vrijednosti GV1h, GV24h, MDV1h i VU1h nisu prekoračene u posmatranom
periodu mjerenja.
2. Sažetak rezultata mjerenja azotnog (dušikovog) dioksida NO2 iz tabele 1. u tački 2. ove analize
pokazuju da je dana 16.2.2023. godine u vremenu od 19:00 do 20:00 sati izmjerena najviša
satna vrijednost od 92,35 µg/m3
, dok je dana 11.2.2023. izmjerena prosječna najviša 24-satna
vrijednost od 32,93 µg/m3
, što znači da vrijednosti GV1h, GV24h, MDV1h, MDV24h i VU1h nisu
prekoračene u posmatranom periodu mjerenja.
3. Sažetak rezultata mjerenja ozona O3 iz tabele 1. u tački 2. ove analize pokazuju da je dana
8.3.2023. godine u vremenu od 11:00 do 12:00 sati izmjerena prosječna najviša satna vrijednost
od 122,76 µg/m3
, dok je istog dana izmjerena i prosječna najviša 8-satna vrijednost od 116,20
µg/m3
. Vrijednosti GV8h, PI1h i VU1h nisu prekoračene u posmatranom periodu mjerenja.
4. Sažetak rezultata dostupnih mjerenja lebdećih čestica LČ10 iz tabele 1. ove analize pokazuju da
je u periodu od 10.2. do 17.3. dolazilo do svakodnevnih prekoračenja 24-satnih graničnih
vrijednosti (GV24h), te prekoračenja maksimalno dopuštenih vrijednosti (MDV24h) u periodu od
10.2. do 19.2., od 21.2. do 23.2., od 1.3. do 7.3. i 17.3.2023., a dana 11.2. izmjerena je najviša
prosječna 24-satna vrijednost od 163,30 µg/m3
.
5. Rezultati mjerenja ugljičnog monoksida CO pokazuju da je dana 9.2.2023. godine u vremenu od
16:00 do 00:00 najviša prosječna 8-satna vrijednost iznosila 3360,0 µg/m3
, što znači da
vrijednosti GV8h i MDV8h nisu prekoračene u posmatranom periodu mjerenja.

 

 

Analiza prikupljenih podataka o kvalitetu zraka na području Brčko
distrikta BiH za period od 09.02. do 17.03. 2023. god.
LOKACIJA MJERENJA:
- JU I OSNOVNA ŠKOLA BRČKO – PODRUČNA ŠKOLA ILIĆKA -

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com