Menu

IMG 1908

007 gif 40 black friday

Vehabović prvi ukazao na nelogičnosti u izvedenim radovima Istaknuto

Šef Odjeljenje za komunalne poslove i član PIU tima (Jedinica za implementaciju projekta Luka Brčko) Magistar Majazudin Vehabović je krajem decembra 2021 godine, prvi progovorio i upozorio na kvalitet radova kao i usluga nadzora za ovaj projekat što je iz kredita već plaćeno oko 1.000.000,00 KM uz aneks za dodatnih 800.000,00 KM.

U decembru mjesecu 2021 godine, Vehabović je sa ostalim članovima PIU tima izvršio obilazak radova na Platou Luke Brčko gdje uočio niz nelogičnosti koje su se sada na tehničkom prijemu pokazale kao tačne.

Radovi su izvedeni, prema procijenjeni i izlicitiranoj vrijednosti trebaju biti plaćeni iz kredita oko 1.600.000,00 KM. Radove su pratili konsultanti/nadzor koji nisu prihvatili sugestije Vehabovića.

Međutm, sada ponovo konsltanti predlažu produženje roka za novih 90 dana da izvođać ispravi nedostatke koje nadzor nije htio da vidi ali sad će ovo ponovo izgleda povećati kredit za nova novčana sredstava.

Nakon izvijesnog vremena, kada je započet projekat Vodosnadbijevanja Brčkog ponovo preko EBRD, Vehabović kada je formirao svoj PIU tim, predstao je da kritikuje uz opasku “nemoj ti mene, neću ja tebe”.

Ipak, kada je riječ o projektu Luka Brčko, Vehabović je bio član za ocjenu ponuda za koorporativno upravljanje, ali nakon što je video da ima i njemu firma povukao se zbog “eventualnog sukoba interesa”.

Luku i Odjel za komunalne poslove, spojila je izvijesna firma ENOVA doo Sarajevo, koja je za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove koja je između ostalog izradila Elaborat o provođenoj analizi sastava I količine komunalnog otpada na teritoriji Brčko distrikta BiH u decembru 2021 godine i to nakon provedenog postupka javne nabavek konkuretskog I to za cijenu od 6.903,00 KM sa PDV-om.

Međutim, baš ova firma će raditi “koorporativno upravljanje za projekat Luku Brčko” u iznosu od oko 400.000 KM. 

Vahabović je među u prvim  šefovima u Vladi koji je omogućio svim svojim zaposlenicima dodatan na platu za poslove nadzora.

Za potrebe projekta Luka Brčko, uveliko idu radovi sa nekoliko problema na terenu a u međuvremenu treba da započne i još veći projekat glavni transportni cjevovod.

Za odvoz smeća u Zvornik do sada plaćeno 3 miliona, u planu još dodatna 4 miliona KM

Sa Gradske deponije otpada danas je počeo odvoz komunalnog smeća na regionalnu deponiju „Crni vrh“ kod Zvornika.

Projekat je započeo polovinom 2019 godine, sa ciljem da se brčanska deponija, koja se nalazi u gradskoj zoni, zatvori. Sa tim ciljem, na deponiji je izgrađena pretovarna stanica, te nabavljena specijalna vozila za prevoz otpada.

smece 

Prvi kamion sa gradske deponije krajem februara 2022 godine su ispratili Siniša Milić, predsjednik Skupštine Distrikta, Majazudin Vehabović, šef Odjeljenja za komunalne poslove, koje je nosilac projekta, Kemal Atić, direktor JP „Komunalno Brčko“, koje je izvršilac dijela posla koji se odnosi na prikupljanje i transport otpada, sa saradnicima.

Nakon što smeće s gradske deponije bude prevezeno na regionalnu deponiju kod Zvornika, započeće i sanacija gradske deponije, a uporedo i radovi na izgradnji centra za upravljanje čvrstim otpadom na lokaciji Kladje.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Majazudin Vehabović rekao je da je realizacija ovog projekta do sada koštala oko 570.000 KM i da bi u naredne dvije godine trebalo da bude izgrađen i centar za upravljanje čvrstim otpadom.

Kemal Atić, direktor JP „Komunalno Brčko“ rekao je da se dnevno na gradsku deponiju doveze između 70 i 90 tona smeća, da je za potrebe odvoza smeća na regionalnu deponiju nabavljen jedan kamion i dvije prikolice s presom.

Vučno vozilo i dvije samokompaktirajuće prikolice za otpad nabavljeni su iz Budžeta Brčko distrikta BiH.

 

 

 

Odjeljnje za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ove godine raspisao je tender – okvirni sporazum na 4 godine za uslugu odlaganja otpada, kanalizacione uslige I druge sanitarne usluge.

Na osnovu objavljenog tendera Odjeljenje nije podijelo na lotove jer je usluga konstanta. A prema procijenjenoj vrijednost iz budžeta Brčko distrikta iskeširat će se 4.000.000,00 KM bez pdv za ovu uslugu. “Usluga deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH”.


Prema dostupnim podacima doće do izmjene tendera u dijelu dokumentacije a odnosi se na garanciju za uredno izvršenje ugovora.
“Iznos garancije za uredno izvršenje ugovora je 3,00 % od ukupne vrijednosti pojedinačnog ugovora sa rokom važenja pojedinačnog ugovora.”
Okvirni sporazum za “Uslugu deponovanja mješovitong komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH” se zaključuje na 4 godine, a pojedinačni na godinu dana, akle 4 pojedinačna ugovora u 4 godine. Garancija se odnosi na okvirni sporazum od 4 godine.

Ponuđać je dužane dokazati da ste opremljeni za prijem cc 80.000 tona otpada za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, tj. da ste opremljeni za prijem cc 20.000 tona godišnje, navod o posjedovanju kolske vage za mjerenje težine minimalno 60 tona čija je tačnost verificirana od strane ovlaštene institucije, labaratorije ili instituta za mjernu tehniku.
Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH definisan je način upravljanja komunalnim otpadom u BDBiH.
Prema podacima, jedinične cijene date u Ponudi su fiksne i nepromjenjive u toku cijelog perioda trajanja ugovora.

Analizu sastava i količine komunalnog otpada na teritoriji Brčko distrikta BiH izvršila je ENOVA d.o.o. Sarajevo u decembru 2021. godine i došli do podatka da se dnevno deponuje oko 70 tona otpada, godišnje oko 25.000 tona.
Sve količine otpada se moraju odvesti na neku od regionalnih deponija, budući da je postojeća deponija u Distriktu dobila građevinsku dozvolu za zatvaranje.

Za odvoz svih količina komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta potrebna su tri odvoza dnevno i 6 dana u sedmici.
Udaljenost deponije diktira dinamiku odvoza pa je iz tih razloga tražen 24 satni rad deponije.

 

 

 

 

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com