Menu

IMG 6772

Nastavljeni razgovori između predstavnika sindikata i rukovodstva JP „Komunalno Brčko“ Istaknuto

Rukovodstvo Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ i predstavnici sindikalnih organizacija nastavili su razgovore o poboljšanju uslova rada za zaposlenike ovog javnog preduzeća, posebno radnika na terenu, kao i povećanju plate, što je bio predmet i ranijih razgovora.

Na juče popodne održanom sastanku, kojem su u ime rukovodstva preduzeća prisustvovali članovi Upravnog odbora Saša Vrkačević, Mirsad Hasanbašić i Dragan Tomić, direktor preduzeća Kemal Atić i zamjenici direktora Mićo Stevanović i Luka Marić, sa jedne, i predstavnici Sindikalne organizacije Elektrodistribucija predsjednik Zoran Gajić, Đorđe Vuković i Stevan Zoranović, te predsjednik Sindikata Brčko distrikta BiH Igor Babić, sa druge strane, postignut je dogovor o povećanju plate zaposlenicima u JP „Komunalno Brčko“.

Predstavnici Sindikata takođe insistiraju na uspostavljanju sistema brige o radnicima koji će pratiti rast inflacije, kao i na uvođenju naknade za prevoz, u skladu sa zakonom.

Rukovodstvo preduzeća izrazilo je spremnost da realizuje ove zahtjeve, o čemu će se dalje konsultovati sa čelnicima Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH. Ono što prvo slijedi u najkraćem roku jeste izmjena internih akata preduzeća koji regulišu ovu oblast, te pribavljanje saglasnosti Skupštine Brčko distrikta BiH, kao osnivača Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ za izmjene pravilnika i drugih akata kojima će se zaposlenicima JP „Komunalno Brčko“ omogućiti povećanje plate u narednom periodu.

14.9.2023. Настављени разговори између представника синдиката и руководства ЈП „Комунално Брчко“

Руководство Јавног предузећа „Комунално Брчко“ и представници синдикалних организација наставили су разговоре о побољшању услова рада за запосленике овог јавног предузећа, посебно радника на терену, као и повећању плате, што је био предмет и ранијих разговора.

На јуче поподне одржаном састанку, којем су у име руководства предузећа присуствовали чланови Управног одбора Саша Вркачевић, Мирсад Хасанбашић и Драган Томић, директор предузећа Кемал Атић и замјеници директора Мићо Стевановић и Лука Марић, са једне, и представници Синдикалне организације Електродистрибуција предсједник Зоран Гајић, Ђорђе Вуковић и Стеван Зорановић, те предсједник Синдиката Брчко дистрикта БиХ Игор Бабић, са друге стране, постигнут је договор о повећању плате запосленицима у ЈП „Комунално Брчко“.

Представници Синдиката такође инсистирају на успостављању система бриге о радницима који ће пратити раст инфлације, као и на увођењу накнаде за превоз, у складу са законом.

Руководство предузећа изразило је спремност да реализује ове захтјеве, о чему ће се даље консултовати са челницима Владе и Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Оно што прво слиједи у најкраћем року јесте измјена интерних аката предузећа који регулишу ову област, те прибављање сагласности Скупштине Брчко дистрикта БиХ, као оснивача Јавног предузећа „Комунално Брчко“ за измјене правилника и других аката којима ће се запосленицима ЈП „Комунално Брчко“ омогућити повећање плате у наредном периоду.

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com