Menu

IMG 1908

007 gif 40 black friday

Ponedjeljak, 13 Novembar 2023

FZO Brčko potpisao inicijativu za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva

  • Objavljeno u Brcko

Predstavnici tri fonda zdravstvenog osiguranja u BiH potpisali su inicijativu za ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva ili da se sredstva prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza po osnovu naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva namjenski usmjere na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih lica.Zajedničku inicijativu potpisali su predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta. Ova inicijativa koja je potpisana danas u Banjaluci biće upućena svim nadlženim institucijama u BiH, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. U inicijativi koju su potpisali direktor FZO Republike Srpske Dejan Kusturić, direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranja FBiH Vlatka Martinović i direktor FZO Brčko distrikta Radomir Nikolić, navodi se da je BiH jedina zemlja u regionu koja ima jedinstvenu stopu PDV-a na lijekove i medicinska sredstva u iznosu od 17 odsto, za razliku od Hrvatske i Makedonije gdje je poreska stopa na lijekove pet odsto, u Sloveniji 9,5 odsto, i u Srbiji 10 odsto. "Koliko je to veliko opterećenje za fondove pokazuje i podatak da je samo u zdravstvenom sistemu Republike Srpske u prošloj godini za PDV plaćeno više od 100 miliona KM, što je gotovo jednako dvogodišnjim troškovima lijekova na recept. Takođe, troškovi po osnovu PDV-a u ustanovama u oblasti zdravstva Federacije BiH u 2022. iznosili su više od 164 miliona KM", navodi se u saopštenju FZO Republike Srpske. Kada se posmatra period od kada je usvojen Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH, tačnije od 2006. do 2022. godine, troškovi zdravstvenog sistema FBiH iznosili su više od 1,8 milijardi KM. U saopštenju se navodi da kada je riječ o Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta samo za lijekove na recept u prošloj godini, Fond je imao troškove PDV-a oko dva miliona KM, odnosno pet odsto od ukupnih troškova zdravstvenog osiguranja na godišnjem nivou. U saopštenju se napominje da se u inicijativi traži da se ukine ili smanji PDV na lijekove i medicinska sredstva ili da se omogući povrat PDV-a na račun fondova zdravstvenih osiguranja u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih lica. "Prema članu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH fondovi/zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove su izuzete od obaveza plaćanja PDV-a na medicinske usluge i usluge pružanja zdravstvene zaštite, ali su obavezni da plaćaju PDV na lijekove, medicinska sredstva i opremu koja se i nabavlja u cilju liječenja osiguranih lica i to po stopi od 17 odsto", navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje da je to dovelo do značajnog povećanja troškova pružanja zdravstvenih usluga, koji opterećuju poslovanje svih ustanova u zdravstvenom sistemu BiH. U proteklom periodu, kako se dalje navodi u saopštenju, od stupanja na snagu Zakona o PDV-u pa do danas na ovaj problem su u više navrata ukazivali svi zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove, ali nije bilo konkretnih aktivnosti vezanih za ovu tematiku. U saopštenju se podsjeća da je na sastanku direktora zavoda i fondova zdravstvenih osiguranja u BiH održanog u aprilu ove godine ponovo aktuelizovano pitanje troškova nastalih po osnovu uplate PDV-a na sve robe i usluge koje plaćaju zavodi/fondovi zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, te ponovljeno da se uputi zahtjev svim nadležnim insitucijama za rješavanje navedenog pitanja. Imajući u vidu da je Zakon o PDV-u zakon koji je donesen na nivou BiH fondovi zdravstvenih siguranja u inicijativi navode da bi prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza, a po osnovu naplaćenih sredstava PDV-a po osnovu nabavki lijekova, medicinskih materijala, opreme i drugih roba koje nabavljaju zdravstvene ustanove, trebalo namjenski rasporediti na entitetske budzete srazmjerno visini naplaćenih sredstava, a iz entitetskih budzeta da se sredstva usmjere na zavode/fondove zdravstvenog osiguranja u svrhu finansiranja usluga zdravstvene zaštite. U cilju dugoročne održivosti zdravstvenog sistema, te unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, u ovoj inicijativi je istaknuto da je hitno potrebno da se razmotri ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva po ugledu na druge zemlje. "Smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva značajno bi finansijski rasteretilo fondove zdravstvenih osiguranja, ali i građane BiH, što je vjerujemo svima u interesu“, navodi se u saopštenju. "Zbog toga, još jednom apelujemo da razmotrite inicijative fondova/zavoda koje se odnose na povrat PDV-a ili na ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva, jer bi to značilo da će građani Republike Srpske, Federacije BiH i distrikta Brčko u konačnici imati još bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu", navodi se u zajedničkoj inicijativi koja će biti upućena nadležnim institucijama.

Predstavnici tri fonda zdravstvenog osiguranja u BiH potpisali su inicijativu za ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva ili da se sredstva prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza po osnovu naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva namjenski usmjere na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih lica.

Više...

U 2024. godini istovremeno održati lokalne i opće izbore

  • Objavljeno u Brcko

Institucije BiH do kraja godine u izborni proces trebaju uvesti elektronske tehnologije, kako bi se u 2024. godini istovremeno održali lokalni i opći izbori. Potrebno je revidirati zakonitost svih intervencija dosadašnjih visokih predstavnika na zakonima, a Parlamentarna skupština BiH što prije treba da pristupi usvajanju Zakona o Ustavnom sudu BiH. Ovo su neki od zaključaka Druge sjednice Glavnog odbora PDP-a koja je održana u Derventi.

Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com