Menu

46D5966D 691C 42A8 A3C1 58609C7EA571

Saopćenje glavne revizorke Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH Istaknuto

kancelarija za reviziju 780x470

 

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je sukladno Planu revizija za 2022. godinu, izvršio ukupno 30 revizija za proračunsku 2021. godinu, od čega: jednu reviziju proračuna Brčko distrikta BiH, 20 revizija financijskog poslovanja proračunskih korisnika i 9 revizija financijskih izvještaja vanproračunskih korisnika.

Kod revizije financijskog poslovanja proračunskih korisnika dato je 5 pozitivnih mišljenja i 16 mišljenja sa rezervom. U revizijskim izvješćima vanproračunskih korisnika za financijska izvješća dato je 7 pozitivnih mišljenja i 2 mišljenja sa rezervom, a za usklađenost financijskog poslovanja vanproračunskih korisnika su data 2 pozitivna mišljenja i 7 mišljenja sa rezervom.

 

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u revizorskim izvješćima za 2021. godinu dao ukupno 518 preporuka. Postupanje po preporukama prati se po utvrđenoj kategorizaciji: realizirane preporuke, preporuke čija je realiziranje u toku i nerealizirane preporuke. Sve date preporuke imaju za cilj otklanjanje uočenih nepravilnosti, unapređenje zakonitosti i poboljšanje financijske stege u Brčko distriktu BiH.

 

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je sukladno Planu revizija za 2022. godinu izvršio i predreviziju za 32 revidirana subjekta.

 

Osim financijskih revizija urađena je i jedna revizija učinkovitosti na temu „Imovina Brčko distrikta u pripremi“. Revizija učinkovitosti je obuhvatila razdoblje od 10 godina za period od 31.12.2012. do 09.12.2021., a revizijom učinka obuhvaćeno je 10 tijela javne uprave.

 

Sva revizorska izvješća za 2021. godinu razmatrani su na sjednicama Skupštine Brčko distrikta BiH. Također, sukladno članku 12. Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, Skupštini Brčko distrikta BiH dostavljen je Plan revizija za 2023. godinu kojim su obuhvaćena 32 revidirana subjekta. Sukladno planu revizija za 2023. godinu izvršit će se 32 financijske revizije za 2022. godinu i 32 predrevizije za 2023. godinu. Osim financijskih revizija izvršit će se i jedna revizija učinkovitosti na temu: „Ekonomičnost i efikasnost upotrebe službenih vozila Vlade Brčko distrikta BiH“, a planira se i izrada registra preporuka iz revizije učinkovitosti.

 

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je revizorska izvješća kao i Plan revizije za 2023. godinu objavio na web-stranici, www.revizija-bd.ba. Na web stranici Ureda je javno dostupan i Registar preporuka u kome se nalaze sve preporuke koje su date revidiranim subjektima za revidirani period od 2016. do 2020. Po okončanju revizija za 2022. godinu bit će poznat status preporuka iz 2021. godine, nakon čega će Registar preporuka bit će dopunjen i ažuriran.

 

Selma Šadić

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com