Menu

IMG 7128

AFERA KOMUNALNO BRČKO: Poništili Konkurs za Direktora kako ne bi prošao Admir Nuković! Istaknuto

Naime kako smo nekad i u ranijim tekstovima pisali odlazeći direktor “JP KOMUNALNO” Brčko Kemal Atić nije imao 5 godina radnog iskustva koji je konkurs zahtjevao. Kemal Atić je na mjesto V.D. direktora “JP KOMUNALNO” došao u aprilu 2019. godine kao kadar SBB-a, da bi kasnije postao kadar SDP-a koji je kao i danas još i tada bio dio vlasti u Brčko distriktu BiH, no u to vrijeme zajedno ruku pod ruku sa brčanskom SDA koja danas čini dio opozicije a ne vlasti. 

No to i ne treba da nas čudi s obzirom na to da je predsjednik SDP-a Distrikta Brčko BiH Esad Atić koji je, inače, amidža od Kemala Atića. No sve se to dešavalo u periodu kada je iz SBB-a istjeran Ismet Dedeić trenutni a uskoro vjerovatno i odlazeći Direktor Zavoda za planiranje projektovanja i izgradnju Brčko distrikta BiH.

Registar zaposlenih BD BIH

Na priloženom foto printu vidljiv je datum zasnivanja radnog odnosa te je naveden 1. maj 2019. godine, praznični dan. Ako pogledamo tekst javnog konkursa, on je bio otvoren do 7. maja, što znači da je radni odnos zasnovan i prije nego što je konkurs zatvoren?!

Kemal Atić je, prema dostupnim podacima, prvostupnik, odnosno Bachelor poslovne ekonomije s 240 ECTS bodova. Prema podacima dostupnim na sajtu Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, diploma Bachelora predstavlja VI, a ne VII stepen stručne spreme.

Ono što je zapanjujuće je činjenica na koju istražne institucije nisu reagirale vjerovatno iz razloga koje smo pisali u prethodnom tekstu. A to je ustvari činjenica da je Kemal Atić diplomu stekao u mjesecu Julu godine 2016, u čemu je i poenta jer Visoku školsku ustanovu CEPS -Centar za poslovne studije Kiseljak koju je završio, akreditovana je tek dana 10.03.2021. godine a upisana je u državni registar akreditiranih Visokoškolskih ustanova BiH tek dana 25.08.2021. godine. 

To u prevodu znači da je Kemal Atić visoku školu završio u vremenu kada fakultet nije bio akreditovan. Te je s takvom neakreditovanom diplomom pored manjkavosti radnog iskustva prošao na konkursu za direktora “JP KOMUNALNO” u Brčkom čiju je funkciju od aprila godine 2019. obnašao kao V.D. Direktor a zatim nedugo nakon toga  imenovanjem za Direktora u Junu godine 2019.

Podsjećamo u informaciji SIPA-e, dostavljenoj Tužilaštvu BiH, navedeni su i konkretni primjeri prodaje diploma na Visokoj školi Logos Mostar, te sestrinskom fakultetu CEPS -Centar za poslovne studije Kiseljak na kojem je Kemal Atić i stekao diploma Bachelor-a.

To znači da je od stjecanja zvanja do zasnivanja radnog odnosa prošlo manje od tri godine. Konkursom se tražilo minimalno pet godina radnog iskustva u struci, pa je upitno da li se iskustvo prije stjecanja diplome može uzeti kao relevantno. Odnosno postalvja se sasvim logično i jednostanvo pitanje kako je Kemal Atić mogao da ima 5. godina radnog iskustva sa zvanjem Bachelor-a visokoškolske ustanove ako je od dana sticanja pomenute diplome pa do zasnivanja radnog odnosa i funkcije V.D. i direktora “JP KOMUNALNO” prošlo samo tri godine, dok je konkurs za potrebnu poziciju zahtjevao minimalno 5 godina radnog iskustva!? Podsjećamo javnost da za ovaj ozbiljan i veliki propust još uvijek niko nije odgovarao niti će, jer je očigledno da se institucije poput Tužilaštva Brčko distrikta BiH prave gluhe i slijepe te smo u prošlom tekstu i naveli razloge zbog čega je to tako kako jeste.

Osim toga, upitno je i da li je Kemal Atić imao iskustvo u realizaciji projekata infrastrukture, u upravljanju ljudskim resursima, posebno u poslovima u oblasti komunalnih djelatnosti!? No sve ovo su bili posebni uslovi traženi konkursom. Što znači da bi sad sumnjivim poništenjem konkursa koji je zadovoljio potpunom dokumentacijom Admir Nukovićjedan od najačih kandidata na poništenom konkursu, Atić uz pomoć predsjednika Upravnog odbora Davora Ninića kao i drugih pojedinih članova istog Muamera Ahmetspahića Dragna Tomića ove kvalifikacije realizacije projekata infrastrukture, u upravljanju ljudskim resursima, posebno u poslovima u oblasti komunalnih djelatnosti kada je iskustvo u pitanju mogao vrlo lahko izbaciti iz novog konkursa nakon poništenja prethodnog. A sve u cilju kako bi se na silu i nezakonskim spletkama odstranio Admir Nuković koji je uredno završio državni Univerzitet te koji je nakon Magistriranja stekao i titulu doktora nauka (PhD) a koji je u ranijem periodu radio i posao asistenta na Ekonomskom fakultetu u Univerziteta u Tuzli.Evidentno je da su političke spletke Kemala Atićauz pomoć brčanskog SDP-a preko Predsjednika UO Davora Ninića kao i Muamera Alispahića i Dragana Tomića vidljive i aktivne. No oni će (Ninić,Alispahić i Tomić) kako nezvnaično saznajemo od više izvora pokušati uraditi sve unutar opisa konkursa samo kako Admir Nuković ne bi prošao na istom jer i ptice na grani znaju da vrh brčanskog SDP-a smatra da je direktorska pozicija “JP KOMUNALNO” politička pozicija koju je brčanski SDP prisvojio sebi kako bi Predsjednik ili povjerenik brčanskog SDP-a Esad Atićmogao da ponovo postavi svog bratića Kemala Atića na istu poziciju.

Dojučerašnji zastupnik Naroda i pravde u Skupštini BD, zatim nezavisni a sada član Stranke za BiH Abdulah Iljazović je na jednoj od sjednica problematizirao konkurs za prijem pripravnika sa VSS u JP „Komunalno“. On je tada kazao sljedeće:

„Imam pitanje da li ćete ikada neku „sirotinju“ primiti, a ne sve samo djecu guzonja?“, upitao je Iljazović direktora JP „Komunalno“ Kemala Atića i rukovodstvo koje je bilo prisutno na sjednici u to vrijeme. 

  1. No interesantno je da nakon svega toga sada kada zastupnikAbdulah Iljazović (SBIH) više vremena provodi u gradskoj Vijećnici odnosno Kabinetu gradonačelnikanego u porodičnoj firmi gdje drži instrukcije gospodinu Nedimu Hamzabegoviću (SBIH)odnosno šefu kabineta Gradonačelnika Dr. Zijada Nišića kako treba da radi svoj posao koji očigledno ne radi dobro kako dosadašnji rezultati pokazuju ukoliko uzmemo u obzir da ljudi iz opozicione brčanske SDA još uijek u vijećnici vode glavnu riječ i prisustvuju sjednicama Vlade BD BiH poput Amira Softića (SDA) bivšeg šefa kabineta bivšeg gradonačelnika Eseda Kadrića (SDA). S toga šutnja Iljazovića kao skupštinskog zastupnika kada je Atić u pitanju koji je inače do ulaska u Vlast bio jako glasan po pitanju nepravde u distriktu, postala je očigledno nijema i opravdana na metode Kemala Atića koje asociraju na diktaturu i mobing nad ženskim spolom u Javnom Preduzeću “JP KOMUNALNO”. Ili kako bi legendarni Đorđe Balašević kazao u svojim stihovima pjesme “ČAST JE ČAST, A VLAST JE VLAST”

Inače, na konkursu za pripravnike u tom vremenu su, prema raspoloživim informacijama, prošli Anja Đurić – kćerka Branke Đurić, zamjenice direktora za stručne i administrativne poslove u „Komunalnom“, Lucija Marić – kćerka Luke Marića, v.d. šefa RJ „Čistoća“ u „Komunalnom“, Emina Terzić – SDP Brčko, Dejan Sajlović – SNSD Brčko, Dragana Ostojić – Ujedinjena Srpska, inače optužena za izborne prevare, te Andrea LazukićSvjetlana PerendijaMario Filipović, Elma Huskić koji se također dovode u vezu s određenim političkim subjektima i političkim akterima. Od ovih 10 kandidata, samo Lucija Marić na kraju nije zasnovala radni odnos kao pripravnik.

Još jedna činjenica kada je Kemal Atić u pitanju kao kandidat ya direktora sa nedovoljno iskustva je da on ne ispunjava još jedan osnovni i posebni uslov konkursa, a to je nepoznavanje stranog jezika odnosno Engleskog ili Njemačkog jezika. Kako smo saznali Kemal Atić je priložio u konkursu da je prilikom pohađanja neakreditovanog fakulteta u to doba imao predmet stranog jezika na svom fakultetu. Upravo to znači da Kemal Atić nema dodatni priznati Certifikat koji dokazuje i potvrđuje znanje stranog jezika. Podsjećamo svugdje u svijetu pa i u BiH Certifikat sa oznakom “B1” se smatra da osoba ili kandidat znaju govoriti i pisati strani jezik te je sve suprotno bez certifikata neprovjeren dokaz u samo poznavanju stranog jezika ali ne i znaju istog. Jer jedno je poznavanje a drugo je znanje. Upravo ova činjenica još jedan je od dokaza da Kemal Atić ne zadovoljava opće uslove konkursa za poziciju direktora. No biti će interesantno i istražnim organima pretpostavljamo pratiti hoće li kontaminirani dio Upravnog odbora predvođen Davorom Ninićem u novom konkursu nakon poništenja starog izbaciti neke uslove i kriterije koje je prethodni konkurs koji je sumnjivo poništen zahtijevao u svom opisu samog konkursa.

Ukoliko se bilo šta izbaci iz novog konkursa ona pretpostavljamo da se radi o krivičnom djelu sistemske korupcij i zloupotrebe položaja na koju će nadamo se nadležne istražne institucije Policije BD BiH, OBE-OSE i SIPA-e BiHreagovati usaglašenom suradnjom.

No kao što smo ranije u prethodnom tekstu pisali još jedna nevjerovatna činjenica koja podsjeća na sistem Sjeverne Koreje jeste da je UO “JP KOMUNALNO” odbio prijavu Admira Nukovića na konkursu za direktora uz nevjerovatno obrazloženje da ovjere kopije diplome nisu ažurirano odnosno svježe ovjerene uz navode da ovjere ne smiju biti starije od 6 mjeseci. Ovo je jedna nevjerovatna činjenica jer i ptice na grani znaju da svježe ovjere od 6 mjeseci ne mogu da važe za Univerzitetske diplome već za lične dokumente i sl. Evidentno je da se pomenuti članovi UO na čelu s Davorom Ninićem služe svim mogućim nelogičnim obrazloženjima na koja mnogi ne obraćaju pažnju osim portala “TIMES.BA” u ovom slučaju.

No pored toga kako smo u ranijem tekstu naveli mogućnost mobinga nad gospođom Ismetom Osmanović uposlenicom “JP KOMUNALNO” protiv koje je Kemal Atić pokrenuo Disciplinski potupak te je kaznio odbijanjem 50% od plate zbog izjave za medije odnosno dijeljenja svog slobodnog mišljenja sa javnosti, je evidentna. No Kemal Atić kao direktor se nije tu zaustavio pa je nastavio i dalje da ide svojim slobodno možemo reći diktatorskim putem gdje također na disciplinski postupak poslao i druge uposlenice “JP KOMUNALNO” odnosno gospođu Halidu Adžajlić i gospođu Maidu Bričić od čega su neke od njih sada zbog toga na bolovanju od čega bi kao posljedicu mogle da imaju i psihološke traume straha od direktora što je naravno neprihvatljivo.

A da stvar bude još gora u samom Pravilniku o zapošljavanju u Brčko distriktu BiH kao i u“JP KOMUNALNO” Brčko, jasno stoji da se u konkursu zahtjeva samo ovjerena diploma ali ne i svježe ovjerena diploma kako je navedeno u odbijanju uredne dokumentacije Admira Nukovića sa konkursne procedure odnosno poništenog konkursa, gdje u obrazloženju također stoji da Nukoviću nije ovjerena kopija  lične karte što se također po Pravilniku član 24. u prilogu dole se ni ne traži što je jasno vidljivo na dokumentu.

Kao što je vidljivo u dokumentu konkursa za dokumente koji zahtijevaju svježe kopije striktno je naglašeno “6 mjeseci” dok za sve ostale nije. Što znači da kontaminirani UO traži kako bi se reklo u narodu “dlaku u jajetu” samo kako ne bi Admir Nuković prošao te da se jasno otvori put Kemalu Atiću na bilo koji način ka ponovnoj političkoj direktorskoj poziciji.

Da stvar bude još gora oni su kao u nekoj diktatorskoj državi a ne europskoj demokratskoj Bosni i Hercegovini u članu 25. pod tačkom (4) Konkursa naveli da ne postoji pravo žalbe na rezultate konkursa što je besmislica i što ne vjerujemo da je zabilježeno bilo gdje u svijetu modernog doba. Ove navode i činjenice bi ozbiljno treble shvatiti Institucije Brčko distrikta BiH  odnosno Policije Brčko distrikta BiH ali i uspavano Tužilaštvo Brčko distrikta BiH.

Također smo saznali da su Davor Ninić iMuamer Ahmetspahić protiv kojih je najavljena krivična prijava zbog sumnje u korupciju i zloupotrebu položaja UO, ne vodeći računa o članu 24. Pravilnika o zapošljavanju, odbili prijavu Admira Nukovića koji je već dva puta biran po dvostruko rigoroznijim kriterijima konkursa i to kada se tražilo 10 godina radnog iskustva i 5 godina rukovodećeg iskustva.

Javnost treba također da zna da su upravo pomenuti članovi UO “JP KOMUNALNO” u Brčkom uposlenici Poreske Uprave Brčko distrikta BiH i to na jako odgovornim funkcijama a za što ćemo uskoro dodatno pojedinačno i pisati, dok istovremeno u “JP KOMUNALNO” slobodno možemo reći i pretpostaviti omogućavaju prevaru i obmanu javnosti Javnim konkursom za direktora gdje tolerišu višegodišnji nerad odlazećeg direktora Kemala Atića kao i njegov neredovni dolazak na posao u službu odnosno u “JP KOMUNALNO”. Stoga javnost ne treba ni da čudi katastrofalno stanje u ovom Javnom preduzeću.

No da se konkurs na kojem bi Admir Nuković jasno prošao što prije se poništi najglasniji je bio Predsjednik UO Davor Ninić kao i Šefica ureda Direktora  gospođa Ljubica Jurić koja i evidentno vodi ovaj proces izbora direktora “JP KOMUNALNO” u Brčkom a koja je taođer bila najglasnija u tome da se što prije isti konkurs poništi. Ona je kako saznajemo od povjerljivih izvora a o čemu ćemo također dodatno pisati, prije same odluke o poništenju konkursa, telefonskim putem kontaktirala Direktoricu za Opće i Administrativne poslove Milku Glišić

Nezamislivo je i neprihvatljivo da gospođa Ljubica Jurić Diplomirani ekonomista (inače knjigovođa) kao Šef Kabneta Direktora Kemala Atića, direktno nepristrasno učestvuje u izboru Direktora “JP KOMUNALNO” u Brčkom dok je njen Šef odnosno Direktor Kemal Atić istovremeno i jedan od kandidata na konkursu za novog direktora Komunalnog preduzeća u Brčkom!

No ono što postaje tragikomično je još jedna interesantna činjenica a to je da niko od ovih navedenih osoba kako saznajemo nije Pravnik, te su se usudili da bez obzira na to, vode pravne postupke koji su vrlo opasni i sumnjivi a za koje također kako saznajemo slijedi krivična prijava. 

Oni su zajedničkim snagama kako saznajemo iz ovog procesa poništenja također isključili sve pravnike koji poznaju materiju kako bi mogli pretpostavljamo opušteno i bez problema sprovoditi svoju neprofesionalnu volju te se ponašati po nekim svojim privatnim ili lično korisnim kriterijima i pravilima.

Ispred Redakcije portala “TIMES.BA” javno pozivamo istražne Institucije Policije Brčko distrikta BiH, SPIA-e, Obavještajno sigurnosne državne agencije OSA/OBA kao i Tužilaštvo Brčko distrikta BiH Tužilaštvo BiH da se aktivno uključe vezano za sve ove navode iz teksta koji smo objaivli kada je u pitnaju Upravni odbor Javnog Preduzeža “JP KOMUNALNO” Brčko.

No ko će pobjediti u ovoj neizvjesnoj utakmici odabira novog Direktora “JP KOMUNALNO”ostaje da se vidi uskoro, ili će kada sve saberemo i oduzmemo prema navodima iz teksta, ipak Admir Nuković uzvratiti jak intelektualni časni udarac pravde osobama koje rade mimo zakona sa sumnjvo stečenim akademskim titulama odnosno diplomama privantih fakulteta!?

portal times.ba

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com